Jun. 8th, 2012

angelshill: (Default)
at dahil timang lang...

TITLE: TRIP
LANGUAGE:
 Filipino
GENRE: AU
RATINGS: PG
DISCLAIMER: The only thing i own in this story is the plot...
SUMMARY:
Boy meets girl, simple lang di ba?
Pano pag boy is in love with another girl habang may other boy na naghahabol kay girl na una?
Mas komplikado pero same old, same old.
Eh pano kapag meron pa to?
Boy and girl are set to marry each other?
Saya, di ba!
(Sana… haaayz!)
This is a story of love.
Finding it, realizing it, and keeping true to it.
Dahil iba pa rin talaga pag ang puso ang nag-trip...
CHAPTERS: Chapter1Chapter2Chapter3Chapter4Chapter5Chapter 6Chapter7Chapter8Chapter9Chapter10,Chapter11Chapter12, Chapter13,“Mas mabait ka kasi sa akin kapag nasa tubig tayo eh,” Angelo said at kahit naman walang halong panunumbat ang tono ng lalaki nang sabihin nito iyon, it hit Bea dahilan para lalong hindi siya makasagot )


dahil adik lang kahapon... :D


Profile

angelshill: (Default)
angelshill

July 2012

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 05:04 pm
Powered by Dreamwidth Studios